Ar Gudrutį Dutį bus galima naudoti tiek gyvai klasėje, tiek per atstumą (online)?

Taip! Kadangi projektas yra internetinis, tai nesvarbu, ar mokiniai yra vienoje klasėje, ar kiekvienas savo namuose. Visi uždavinius matys nepriklausomai nuo fizinės lokacijos.